Posturologi er beskrivelsen og behandlingen af menneskets postur / positur / position / eller et mere almindeligt ord; stilling. Kroppen har muskler som er faciske og toniske, begge er under nervesystemets kontrol. Vi kan stå op grundet tonus i nogle muskler. Denne tonus/spændthed er ikke under viljens kontrol, men centralt reguleret (fra hjernen) og udgør kroppens stilling. Musketonus er til tider uens fra side til side og medfører derfor en skævhed. Skævheden kan forårsage smerter, især når den har været der længe. Hverken vilje, massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen, ud fra de oplysninger hjernen får fra kroppen. Beskeden fra kroppen kommer hovedsageligt fra øjne og fødder, men også fra sensoriske (følsomhed i) muskler.​

Fødderne

Hjernen får besked fra trykfølere under foden. Disse fortæller f.eks. om vi står på forfoden, på den ene fod, eller hvordan vægten er fordelt på fødderne. Ud fra disse oplysninger regulerer hjernen vor holdning. Problemet er, at hjernen ikke får ret mange oplysninger fra vore fødder, fordi de trykfølere, som skulle informere hjernen, er slidt, atrofierede. Årsagen er at vi altid har proteser på fødderne, nemlig sko, at vi får dem alt for tidligt, og at de ofte er uhensigtsmæssige. Nu er problemet at vi står skævt på fødderne, men hjernen får det ikke at vide og kan derfor ikke rette kropsholdningen til så den bliver mest hensigtsmæssig i forhold til den skæve fodstilling. Fodstillingen forårsager hyppigst smerter i lænd og nedefter. 

Det er typisk at smerterne tiltager op ad dagen i takt med, at vi træder skævt for hvert skridt vi går. Hensigtsmæssige sko er tættest på ingen sko, altså flade i bunden, uden fodform og uden en snude der vender opad som på kondisko. Der må gerne være hæl selvom trykket kommer frem på forfoden, men ingen fodform. Fodformen giver for meget tryk på trykfølerne i svangen, og hjernen får alt for mange oplysninger og forkerte oplysninger om hvordan foden har kontakt med gulvet på samme måde som hos platfodede.

Trykfølerne under fødderne sidder i huden. Når disse fungerer normalt, er vægtfordelingen på fødderne som foden, og dens funktion er konstrueret til. Når fodstillingen er optimal, vil de toniske muskler, som hovedsageligt sidder i ryggen, indstille sig mest hensigtsmæssigt i forhold til det arbejde vi udfører, selvom det er løft, slid og slæb! Hvis man regulerer foden mekanisk med indlæg over 2 mm, vipper man hælbenet. Det får konsekvenser for hofte og ryg og muligvis hele rygsøjlen. Den bedste regulering er at få hjernen til at regulere ud fra de rette oplysninger fra foden. Det får man med Posturologi. 

Ingen anden maskine end hjernen er så grænseløs ressourcefuld til denne opgave helt uden at give bivirkninger. Posturologi er at udnytte den kapacitet, der ligger der! Behandlingen af foden kan være med en lille microchip. Neurostab placeres i skoene og træner trykfølerne op så de giver hjernen den rette information om fodens stilling. Hjernen behøver så ikke lave skævheder i kroppen via de toniske muskler for at opretholde ligevægten og balancen. Chippene virker et år. Så snart man træder op på dem, reguleres de skævheder som foden er årsagen til og såfremt skævheder retter sig, vil man have effekt af chippene.

Øjnene

Hjernen får oplysninger fra øjnene om hvordan vi står. Oplysningerne kommer fra nethinden der informerer om rumlighed, altså lodrette og vandrette linjer når vi er stående, og om hvad der foregår yderst i synsfeltet, det felt man ikke ser, men fornemmer. Ydermere kommer informationer fra øjets muskler som øjets stilling i øjenhulen. Disse informationer retter hjernen kroppens holdning til efter således at vi ikke skal tænke på hvordan vi kommer fra det ene sted til det andet, blot kaste blikket og derefter gå hvor man ser, altså ikke se hvor man går! 

Der er to ting som forstyrrer øjnene, nemlig proteser for øjnene i form af briller. Den anden forstyrrelse kommer fra biddet / tænderne oftest grundet proteser i tænderne i form af fyldninger, stifttænder, broer osv. Forstyrrelsen af øjnene og dermed kroppens holdning, der er forårsaget af kæbe, bid eller tænder, skyldes motoriske fibre i en ansigtsnerve (Trigeminus), som har nogle proprioceptive funktioner, dvs. funktioner som påvirker kropsholdningen. De helt typiske problemer, som stammer fra biddet, er smerter om morgenen der fortager sig op ad dagen. Med tiden bliver disse problemer / smerter konstante. Alle mennesker, som siger, at der er noget galt med hovedpude eller madras, skulle tilses posturologisk med henblik på kæbe, bid og tænder. Typisk for øjnene er at symptomerne tiltager opad dagen i takt med, at man anstrenger øjnene ved at fokusere.

Her er tale om arbejde f.eks. med computer, overhead, TV osv. Briller med glidende overgang (prismer) skal sidde millimeter præcist. Det er en katastrofe når netop disse briller glider et par mm. ned på næsen. Typisk kommer skævheder i skulderlinjen på 4-5 cm. blot ved dette. Samlet set forårsager øjne (og dermed evt. også bid) problemer med hovedpine, smerter i nakke og øverst i ryg, smerter mellem skulderblade, i skulder og albueled og fremfor alt, træthed og koncentrationsbesvær. 

Forstyrrelserne i både øjne, bid og fødder kan være små, men stadig forårsage store problemer. En posturolog har sagt, at små problemer i bid / tænder, øjne og fødder udløser store problemer andre steder, på en poetisk måde: Når en sommerfugl basker med vingerne i Californien, opstår storm i Texas. Når en person har et lille problem med øjne eller bid, kan vedkommende få udløst en storm af smerter i nakken!​​

Kroppens stilling er ubevidst

Vore bevægelser er bevidste, men vor stilling er ubevidst. Derfor hjælper det ikke ret længe ad gangen at sige: "Ret dig op, hæng nu ikke med skuldrene, hold ikke hovedet skævt, eller få skuldrene ned på plads og slap af"! Kroppens stilling udgøres i størst grad af de toniske muskler, men også hos enkelte af nogle mekaniske forhold. Der kan have været ændringer af knoglerne i form af brud, børnelammelse, medfødte asymetriske forhold, sammenfald i ryggen grundet osteoporose, scheurmann osv. Langt de fleste skævheder i kroppen er dog muskulærer. Disse skævheder kan behandles. De er endda største årsag til kroniske, vedvarende eller tilbagevendende smerter. De skeletale skævheder, som er forårsaget af posturologiske forstyrrelser som f.eks. scoliose, kan rettes over nogle få år, hvis krumningen er under 20 grader. De typiske smerter med posturologisk årsager er fx hovedpine, rygproblemer som iskias eller lumbago. Vi ser aldrig discusprolaps uden at årsagen er Posturologisk. De typiske ledsmerter er skulder- og albuesmerter samt carpal tunnel syndrom. Smerter i håndled og fingre er ikke afledt af en Posturologisk forstyrrelse. Hoftesmerter er sjældent posturologiske men smerter i lænd, balder, lyske og knæ er forårsaget af posturologisk forstyrrelse. Ankelsmerter er det ikke, men achillesene-problemer, hælspore og alle smerter i fødder er posturologisk forårsaget. Undtaget er smerter hos ældre mennesker, grundet atrofi i bindevæv under fødderne. Patienter med Whiplash syndrom (piskesmæld) får langt bedre behandlingsresultat med hvilken som helst behandling, når posturologien er rettet til. Halvdelen af os er skæve pga. at nogle muskler (de toniske) ikke er lige toniske / stramme / spændte / faste eller slappe i begge sider af kroppen. Det skyldes, at hjernen får en forkert information fra kroppen om vor stilling. Disse forkerte informationer kommer i næsten 100 % af tilfældende fra fødder eller øjne (/bid).

Posturologisk behandlingsforløb

Skævheder som skyldes en posturologisk forstyrrelse kan konstateres ved en undersøgelse. Alle muskulærer skævheder kan rettes ved første behandling. For øjne og biddets funktion er gentagelse af behandlingen nødvendig, mens det for føddernes vedkommende kun er nødvendigt at kontrollere og behandle de følgevirkninger fodstillingen har fået. Behandlingen af foden er med en sål, hvori der lægges en microchip og / eller nogle sensoriske (ikke mekaniske) tynde indlæg på 1,5 mm. Behandling af øjne er med en bestemt nordpols-magnet, akupunktur på øret, øjenøvelser eller regulering af briller. Behandling af kæbe og tænder er med akupunktur på øret eller speciel frekventeret laser lokalt, mens biddet kun kan reguleres af tandlægen. 

Psykiske lidelser forårsaget af posturologiske forstyrrelser. Psykiske problemer er fx kommet grundet en forvridning i hjernens opfattelse af kroppens stilling (kropsskema) og den virkelige stilling. Dvs. når hjernens opfattelse af kroppens stilling og kroppens virkelige stilling ikke passer sammen. Hjernen skal udligne denne konflikt uden at vide hvor de falske eller manglende plysninger kommer fra. Dette medfører kognitive problemer, som er forstyrrelser i instrumentelle funktioner som hukommelse, rumlig og tids-orientering, dysleksi (ordblindhed), hyperventilation, hysteri, nervesammenbrud og træthed. Angst er ofte en posturologisk forstyrrelse som stammer fra øjnene og er ikke psykisk forårsaget.

Køre-, luft- og søsyge er i alle dage blevet udråbt som neuroser, men årsagen er posturologisk!​